Exodus 2017

Tags

,

70 שנים אחרי יולי שבו גורשה האנית המעפילים “אקסודוס יציאת ארופה 1947”, ועליה המון ניצולים, נשלחת חזרה לגרמניה, מתרחשת שיבת ארופה 2017.
נדמה לי שטרם נקלטו פה מימדי המנוסה ממדינת יהודה. מבוגרים ובעיקר ישראלים צעירים,משכילים יצירתיים, מזרחיים ומערביים, נסים ממדינה שבה שרת האנטי תרבות היא רגב והאנטי משפטים היא שקד, ובנט על האנטי החינוך וראש הממשלה שולח ידו בלי מעצור. ממשלת קלפטוקרטיה ששמה קץ למדינת ישראל החילונית ונעה במהירות עצומה אל התאוקרטיה החרדית לאומנית, ממלכת יהודה.
מששת חבריו הטובים של בני, 3 כבר עזבו. בני כל העדות. כשתתעוררו, יהיה מאוחר מדי. בני- ברק ענקית מרוששת מכל.

Advertisements

Claquer la porte derrière soi

« C’est toujours le dialogue avec mon frère qui n’existe pas, le dialogue avec ma mère qui n’existe pas, c’est le dialogue avec mon père qui n’existe pas non plus, et le dialogue avec le passé qui n’existe pas, qui n’existe plus, qui n’a jamais existé, c’est le dialogue avec les grandes phrases qui n’existent pas, c’est la conversation avec la nature qui n’existe pas, le contact avec des concepts qui ne sont pas des concepts, qui ne peuvent pas être des concepts, le contact avec l’absence du concept, l’insoumission du concept, le contact avec un matériau toujours incomplet, le dialogue avec une matière qui ne répond pas, c’est le silence absolu qui ruine tout, le désespoir absolu dont on ne peut plus sortir, c’est le vis-à-vis imaginaire que l’on s’est construit pour ne plus avoir qu’à se l’imaginer, c’est la tentative de toucher du doigt des objets qui se dissolvent au moment même où l’on croit les avoir saisi, c’est le contact avec des faits qui se révèlent être des erreurs, c’est la tentative de surmonter un temps qui n’a jamais existé, c’est toujours la même imagination en direction d’une représentation qui ne peut par nature que se révéler fausse, c’est l’identification avec des choses sorties des phrases sans que l’on sache quoi que ce soit ni des choses ni des phrases, sans que encore et toujours, on ne sache rien du tout. C’est ça le quotidien avec lequel il faut prendre ses distances, c’est de tout ça qu’il faudrait sortir, pas fermer mais la claquer la porte derrière soi et partir. Le problème est d’en finir avec notre travail, dans la pensée de ne jamais en finir avec rien… c’est la question plus loin, toujours plus loin, sans la moindre pitié, ou bien cesser, en terminer… c’est la question du doute, de la méfiance, et de l’impatience ». 

Fake world

Tags

, , ,

Hypernormalisation = Word invented Alexei Yurchak. Pretending is accepted as normal and the fake reality as real.

“When reason, common sense, and decency are assaulted often enough, then personality is crippled, and human intelligence disintegrates or is warped. The barrier between truth and lies is effectively destroyed Schooled in such a climate, fearful and deprived of any intellectual initiative, Homo Sovieticus could never be more than a mouthpiece for the party’s ideas and slogans, not so much a human being then, as a receptacle to be emptied and filled as party policy dictated.” (Ellis 1998, 208)

 

Immobility / L’immobilité

“In the silence of the sea, there is like a cursed swing that puts your heart on time …” Léo Ferré.

My practice of isolation always seems to me to be the most natural thing to do, however I can see that I had nothing special to do to be left alone, very few people take the risk to socialize with me, and even less able to achieve it.

 

“Dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l’heure…” Léo Ferré.

La mise en pratique de mon goût de l’isolement farouche m’a semblé la chose la plus naturelle, et puis je constate que je n’ai rien eu à faire pour que l’on me foute la paix : peu s’aventurent à me fréquenter et encore moins y parviennent.

 

Photographie © S.M 2017 / click to enlarge

 

 

S.M

Beyond Habitat – Moshe Safdie

Tags

, ,

”  Every building put up by builders these days is a crime….then when the whole world has been most horribly and tastelessely and criminally cluttered up by them, it will be too late , the face of the earth will be dead. We are helpless by the destruction of our global surface by the architects.”  Thomas Bernhard, Correction.

” Quand sur le monde entier on aura bâti avec un mauvais goût sans précédent, de la façon la plus terrible, la plus criminelle, la surface du globe sera morte. ” Thomas Bernhard, Corrections

 

 

IMG_3194

 

 

The path to a higher freedom – Ernst Jünger

Tags

,

IMG_6353

IMG_6302

IMG_6285

“The locus of freedom is to be found elsewhere than in mere opposition, also nowhere that any flight can lead to. We have called it the forest. There, other instruments exist than a nay scribbled in its prescribed circle. Of course, we have also seen that in the state to which things have now advanced perhaps only one in a hundred is capable of a forest passage. But numerical ratios are irrelevant here – in a theater blaze it takes one clear head, a single brave heart, to check the panic of a thousand others who succumb to an animalistic fear and threaten to crush each other. In speaking of the individual here, we mean the human being, but without the overtones that have accrued to the word over the past two centuries. We mean the free human being, as God created him. This person is not an exception, he represents no elite. Far more, he is concealed in each of us, and differences only arise from the varying degrees that individuals are able to effectuate the freedom that has been bestowed on them. In this he needs help – the help of thinkers, knowers, friends, lovers. We might also say that man sleeps in the forest – and the moment he awakens to recognize his own power, order is restored. The higher rhythm present in history as a whole may even be interpreted as man’s periodic rediscovery of himself. In all epochs there will be powers that seek to force a mask on him, at times totemic powers, at times magical or technical ones. Rigidity then increases, and with it fear. The arts petrify, dogma becomes absolute. Yet, since time immemorial, the spectacle also repeats of man removing the mask, and the happiness that follows is a reflection of the light of freedom. Under the spell of powerful optical illusions we have become accustomed to viewing man as a grain of sand next to his machines and apparatuses. But the apparatuses are, and will always be, no more than a stage set for a low-grade imagination. As man has constructed them, so he can break them down or integrate them into new orders of meaning. The chains of technology can be broken – and it is the individual that has this power.”  Ernst Junger